เข้าสู่ระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2017
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 7

Yesterday 29

Week 76

Month 565

All 4721

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลโคกเจริญ

"เมตตา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ"

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นโรงพยาบาลให้บริการโรคเรื้อรังอย่างบูรณาการ ”

 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการให้บริการโรคเรื้อรัง DM,HT อย่างบูรณาการ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทัศคติที่ดีสามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ
3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ค่านิยม

          เชื่อว่าโรงพยาบาลโคกเจริญมีระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุม 4มิติแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐานร่วมกับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ปฏิบัติงานให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ จะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความประทับใจ

 

 

 

ผู้อำนวยการ

pro1

WebLink