เข้าสู่ระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2017
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 6

Yesterday 24

Week 146

Month 2620

All 3964

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลโคกเจริญ

"เมตตา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ"

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นโรงพยาบาลให้บริการโรคเรื้อรังอย่างบูรณาการ ”

 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการให้บริการโรคเรื้อรัง DM,HT อย่างบูรณาการ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทัศคติที่ดีสามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ
3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ค่านิยม

          เชื่อว่าโรงพยาบาลโคกเจริญมีระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุม 4มิติแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐานร่วมกับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ปฏิบัติงานให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ จะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความประทับใจ

 

 

 

ผู้อำนวยการ

pro1

WebLink