ปฏิทินกิจกรรม

By Year By Month By Week Today ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
กิจกรรมสำหรับ
2021
มกราคม 2021
 • ศุกร์, 01 มกราคม 2021
  วันหยุดสิ้นปี โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  วันหยุด

 • จันทร์, 04 มกราคม 2021
  ประชุม conference สสจ.ลพบุรี โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • อังคาร, 05 มกราคม 2021 1:30 - 4:30
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.โคกเจริญ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • พุธ, 06 มกราคม 2021 8:00 - 5:00
  สอบสัมภาษณ์ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • ศุกร์, 08 มกราคม 2021 8:00 - 4:00
  จอง ortho โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • อังคาร, 12 มกราคม 2021 8:30 - 4:00
  TRC 2020 guideline โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • พุธ, 13 มกราคม 2021
  ร.พ.บ้านหมี่ รับบริจาคเลือด โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • อังคาร, 19 มกราคม 2021 8:30 - 4:00
  TRC 2020 guideline โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • จันทร์, 25 มกราคม 2021
  บริหารกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม

 • อังคาร, 26 มกราคม 2021 8:30 - 4:00
  TRC 2020 guideline โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  จองห้องประชุม