แนะนำโรงพยาบาล

เข้าสู่ระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

นาฬิกา

weblink2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 21

Yesterday 76

Week 159

Month 427

All 135515


ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา / สารละลายเจือจางที่เหมาะสม

รายการยา

วิธีการบริหารยา

การละลาย

ผงยา

ความคงตัว

หลังละลาย

การเจือจาง

ความคงตัว

หลังเจือจาง

หมายเหตุ

IVI

IVB

IM

SQ

2-8 °c

25 °c

2-8°c

25 °c

w Acetylcysteine inj.

(Fluimucil®) 5 g/25 ml

ü

- D5W

-

24 ชั่วโมง

w Ampicillin 500, 1000 mg

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI

- 500 mg ใน 5 ml

- 1 g ใน 10 ml

4 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

- NSS

0.5 - 1 g ใน 50 ml

1-2.9 g ใน 100 ml

> 3 g ใน 150 ml

48 ชั่วโมง

Conc.≤ 30 mg/ml

8 ชั่วโมง

Conc.≤ 30 mg/ml

ไม่ควรให้ร่วมสายหรือพร้อมกับ gentamycin เพราะไม่เข้ากัน

Direct IV : อย่างน้อย 10-15 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

w Cefazolin 1 g

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI, D5W, NSS

- 500 mg ใน 2 ml

- 1 g ใน 2.5 ml

10 วัน

24 ชั่วโมง

- D5W, NSS

≤ 1 g ใน 50 ml

> 1 g ใน 100 ml

- IV direct : เจือจางใน SWI 5 ml

14 วัน

48 ชั่วโมง

Direct IV : อย่างน้อย 3-5 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

w Cefotaxime 1 g

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI

- 500 mg ใน 2 ml

- 1 g ใน 4 ml

- 2 g ใน 10 ml

24 ชั่วโมง

** ป้องกันแสง

12 ชั่วโมง

** ป้องกันแสง

- D5W, NSS

1-2 g ใน 100 ml

24 ชั่วโมง

** ป้องกันแสง

12 ชั่วโมง

** ป้องกันแสง

Direct IV : อย่างน้อย 3-5 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

ห้ามให้ยา 2 g ฉีดเข้ากล้าม

w Ceftazidime 1 g

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI  5 – 10 ml

7 วัน

24 ชั่วโมง

- D5W, NSS

≤ 1 g ใน 50 ml

> 1 g ใน 100 ml

7 วัน

24 ชั่วโมง

Direct IV : อย่างน้อย 3-5 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

w Ceftriaxone 1 g

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI

- 250-500 mg ใน

5 ml

- 1 g ใน 10 ml

24  ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

- D5W, NSS

1- 2 g ใน 100 ml

10 วัน

3 วัน

Direct IV : อย่างน้อย 2-4 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30  นาที

รายการยา

วิธีการบริหารยา

การละลาย

ผงยา

ความคงตัว

หลังละลาย

การเจือจาง

ความคงตัว

หลังเจือจาง

หมายเหตุ

IVI

IVB

IM

SQ

2-8 °c

25 °c

2-8°c

25 °c

w Cloxacillin 1 g

Powder for inj.

ü

ü

ü

SWI

- 500 mg ใน 10 ml

24 ชั่วโมง

72 ชั่วโมง

NSS, D5W*

100 ml

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

Direct IV : อย่างน้อย 2-4 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 1  ชั่วโมง

*ผสม cloxacillin ใน D5W จะทำให้ pH ของสารละลายค่อนไปทางกรดมากกว่า NSS ซึ่งทำให้โอกาสเกิด phlebitis สูง

w Dexamethazone 4 mg/ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

ü

-

-

-

NSS 50 ml

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

Direct IV : อย่างน้อย 1 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

w Diclofenac sodium 75 mg/

ü

-

ü

-

-

-

-

w Digoxin 0.25 mg/ml –2 ml

Solution for inj.

ü

ü

-

-

-

- D5W 50 ml (IVI อย่างน้อย 20 นาที)

- SWI ใช้มากกว่าปริมาตรที่ต้องการ

4 เท่า (IVB อย่างน้อย 5 นาที)

48 ชั่วโมง

(conc. 2.5 mg/L)

-

Direct IV : อย่างน้อย 3-5 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

ห้ามให้ยา 2 g ฉีดเข้ากล้าม

w Dopamine 250 mg/10 ml

ü

-

-

-

D5W, NSS

250-500 ml

48 ชั่วโมง

7 วัน

ห้ามผสมร่วมกับ sodium bicarbonates หรือสารละลายที่มีความเป็นด่างสูง

w Furosemide 10 mg/ml

2, 25 ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

-

-

-

NSS 50 ml

-

24 ชั่วโมง

Direct IV : อย่างน้อย 1-2 นาที

IV infusion : อัตราเร็วไม่เกิน 4 mg/min

รายการยา

วิธีการบริหารยา

การละลาย

ผงยา

ความคงตัว

หลังละลาย

การเจือจาง

ความคงตัว

หลังเจือจาง

หมายเหตุ

IVI

IVB

IM

SQ

2-8 °c

25 °c

2-8°c

25 °c

w Gentamicin 80 mg/2 ml

Solution for inj.

ü

-

-

-

D5W, NSS

≤ 150 mg ใน 50 ml

>150 mg ใน100 ml

-

24 ชั่วโมง

IV infusion : อย่างน้อย 30  นาที

ห้ามให้ Direct IV

w Haloperidol decanoate

Solution for inj.

-

-

ü

-

-

-

-

-

-

-

ให้ทาง IM เท่านั้น ; ระวังอย่าให้โดนผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิด contact dermatitis ได้

w Haloperidol 5 mg/ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

-

-

-

-

D5W 100 ml

IM,IVBไม่ต้องเจือจาง

-

Direct IV : อย่างน้อย 1 นาที

IV infusion : อย่างน้อย 30 นาที

ระวังอย่าให้โดนผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิด contact dermatitis ได้

w Hydrocortisone sodium 100 mg powder for inj.

ü

ü

ü

-

D5W, NSS

เจือจางให้ได้ความเข้มข้น 50 mg/ml

= ใช้ 2 ml

3 วัน

*ป้องกันแสง

3 วัน

*ป้องกันแสง

D5W, NSS

เจือจางให้ได้ความเข้มข้น 1 mg/ml

= ใช้ 48 ml

-

24 ชั่วโมง

w Lincomycin HCl

300 mg/ml – 10 ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

-

-

-

-

NSS, D5W

1 g ใน 100 ml

2 g ใน 200 ml

3 g ใน 300 ml

24 ชั่วโมง

w Metoclopramide

10 mg/2 ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

-

-

-

-

NSS, D5W

50 ml

-

24 ชั่วโมง

รายการยา

วิธีการบริหารยา

การละลาย

ผงยา

ความคงตัว

หลังละลาย

การเจือจาง

ความคงตัว

หลังเจือจาง

หมายเหตุ

IVI

IVB

IM

SQ

2-8 °c

25 °c

2-8°c

25 °c

w Penicillin G sodium 5 MU

Powder for inj.

ü

ü

ü

-

SWI, NSS, D5W

3-8 ml ใน0.5-1 MU

3-7 วัน

-

NSS, D5W

≤ 2 MU ใน 50 ml

> 2 MU ใน 100 ml

-

24 ชั่วโมง

-ไม่แนะนำให้ Direct IV จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิด neurotoxic

-IV Infusion อย่างน้อย 30 นาที

w Ranitidine HCl

50 mg/2 ml

Solution for inj.

ü

ü

ü

-

- NSS, D5W

50 mg เติมให้ได้ปริมาตร 20 ml

= ใช้ 18 ml

-

-

D5W

50 mg ใน 100 ml

-

48 ชั่วโมง

Direct IV  : อย่างน้อย 5 นาที

(≤ 4 ml/min)

IV infusion : อย่างน้อย 15-20 นาที

w Streptomycin 1 g

Powderfor inj.

ü

-

ü

-

- SWI

1 g + 1.8 ml

(400 mg/ml)

1 g + 3.2 ml

(250 mg/ml)

1 g + 4.2 ml

(200 mg/ml)

2-4 สัปดาห์

*ป้องกันแสง

7 วัน

*ป้องกันแสง

-

-

-

สารละลายที่ถูกแสงจะมีสีคล้ำขึ้นโดยไม่มีผลต่อความแรงของยา

เอกสารอ้างอิง

  1. จันธิมา โยธาพิทักษ์. Drug stability, preparation and administration. ใน: ธิดา นิสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, บรรณาธิการ. คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข. กรุงเทพ: บริษัทประชาชน; 2549. หน้า 169-181.
  2. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP and Lance LL. Drug Information Handbook International. 18th ed. Ohio: Lexi Comp; 2009-10.
  3. เอกสารเรื่องความคงตัวของยาฉีด หมวดเภสัชสนเทศ งานคลังเวชภัณฑ์และเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  4. เอกสารประกอบยา

ผู้อำนวยการ

                                                  direct01

WebLink

Facebook